Centrum Ogrodnicze GAJ prowadzi ciągłą sprzedaż zniczy, wkładów, sztucznych kwiatówstroików oraz środków do ochrony i pielęgnacji nagrobków.